QC Plzeň s.r.o.

Pověřený kvalifikační orgán dle EN ISO 9712

Kvalifikace pracovníků v metodách nedestruktivního zkoušení (NDT)


Authorized Qualification Body to EN ISO 9712

Personnel Qualification in Nondestructive Testing Methods


Accreditation to EN ISO 17024 granted by ČIA and DAkkS
Certification in the Czech system APC

Certification in the German system SECTOR Cert